POMOC

Wyszukiwanie działek ewidencyjnych

Hide Navigation Pane

Wyszukiwanie działek ewidencyjnych

Poprzedni temat Następny temat Rozwijanie / Zwijanie podtamtów  

Wyszukiwanie działek ewidencyjnych

Poprzedni temat Następny temat JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Wyszukiwanie działek ewidencyjnych poprzez określenie jednostki ewidencyjnej, obrębu, arkusza i nr działki lub numeru KW

 

Aby wyszukać działkę, należy:

1) wybrać jednostkę ewidencyjną, w której położona jest działka,

2) wybrać obręb, do której przynależy działka

3) wybrać arkusz mapy (fakultatywnie)

4) wybrać numer działki z listy dostępnych dla wybranych wcześniej opcji

 

Drugim sposobem wyszukania działki jest podanie numeru KW działki.

 

w_dzialki

 

Jeśli osoba wyszukująca nie poda obrębu i arkusza, wyszukiwanie będzie wykonywane jedynie na podstawie podanego numeru jednostki ewidencyjnej i numeru działki.

 

Jednostki ewidencyjne i obręby opatrzone są opcją przybliz1 Przybliż, opcja ta umożliwia przybliżenie do wybranego obrębu lub jednostki na mapie.


 

 

Lista wyników wyszukiwania - spis działek spełniających kryteria

Po uruchomieniu wyszukiwania za pomocą przycisku 'Szukaj', następuje wyświetlenie wyszukanych działek.

W przypadku braku działek spełniających kryteria wyszukiwania, wyświetlona zostaje informacja 'Brak wyników'

 

 

hmtoggle_plus1Opcje dostępne dla wszystkich wyszukanych zdarzeń:

i_ac_sortupi_ac_sortdn

Sortowanie wyników wyszukiwania rosnąco lub malejąco wg wybranego pola

 

i_btn_zoomobj

Pokaż - przybliżenie na mapie wraz z wyświetleniem formatki informacyjnej o wyszukanym obiekcie

 

wrosip_tabela_ikona

Tabela - generowanie zestawienia tabelarycznego wyszukanych obiektów. Możliwość zarządzania obiektami w kolumnie, widokiem tabeli. Opcje dostępne dla tabeli zostały opisane w rozdziale Tabela

 

akcje

Dodatkowe opcje:

wrosip_raport_z_mapa_ikona

Raport podstawowy - wyświetlenie raportu wyszukanych obiektów wraz z atrybutami z możliwością eksportu do wybranego formatu

 wrosip_raport_z_mapa_ikona

Raport z mapą - generowanie raportu (zestawienie tabelaryczne) wyszukanych działek w postaci pliku PDF wraz z załączoną mapą, prezentującą działki na tle mapy podkładowej.


 

 

hmtoggle_plus1Opcje dostępne dla każdej z pozycji na liście:

i_btn_zoomobj

Pokaż - przybliżenie na mapie wraz z wyświetleniem formatki informacyjnej o wyszukanym obiekcie

 

i_wyszukaj-Plany

Wyszukaj plany - przejście do trybu wyświetlania zasięgu planów, na którym znajduje sie wyszukana działka ewidencyjna

 

akcje

Dodatkowe opcje:

wrosip_raport_z_mapa_ikona

Raport z mapą - generowanie raportu (zestawienie tabelaryczne) wyszukanych działek w postaci pliku PDF wraz z załączoną mapą, prezentującą działki na tle mapy podkładowej.

 wrosip_dodaj_do_selekcji_ikona

Dodaj do selekcji - dodanie wyszukanego obiektu do selekcjiwrosip_uzun_z_selekcji

Usuń z selekcji - usunięcie wyszukanego obiektu z selekcji